Trở về danh mục

Giá 4500 VND

Nguyn Trng Thnh
Nguyn Trng Thnh
trực tuyến 3 tuần trước

Đã đăng ký

19 Tháng 2 2019

Gửi

E có con vivo v11i gam4gb bộ nhớ trong 128gb cần bán

18 Tháng 5 2019, 3:34

H?i Hung T?nh, Da Nghi

Giá 4500 VND

Thêm vào mục yêu thích

quảng cáo e có con vivo v11i gam4gb bộ nhớ trong 128gb cần bán ..

Condition

New

Privat person / Business

Privat person

Có fixx

6436

20

Nguyn Trng Thnh
Nguyn Trng Thnh
trực tuyến 3 tuần trước

Đã đăng ký

19 Tháng 2 2019

Gửi

Gửi

Bình luận

Để lại bình luận của bạn tại đây

Tin nhắn quá ngắn, hãy viết thêm nhiều từ hơn

Hoàn tất

Bình luận: 0